ARM: keystone2: Cleanup PLL init code
[karo-tx-uboot.git] / arch / arm / mach-keystone / include / mach / clock_defs.h
1 /*
2  * keystone2: common pll clock definitions
3  * (C) Copyright 2012-2014
4  *     Texas Instruments Incorporated, <www.ti.com>
5  *
6  * SPDX-License-Identifier:     GPL-2.0+
7  */
8
9 #ifndef _CLOCK_DEFS_H_
10 #define _CLOCK_DEFS_H_
11
12 #include <asm/arch/hardware.h>
13
14 #define BIT(x)                  (1 << (x))
15
16 /* PLL Control Registers */
17 struct pllctl_regs {
18         u32     ctl;            /* 00 */
19         u32     ocsel;          /* 04 */
20         u32     secctl;         /* 08 */
21         u32     resv0;
22         u32     mult;           /* 10 */
23         u32     prediv;         /* 14 */
24         u32     div1;           /* 18 */
25         u32     div2;           /* 1c */
26         u32     div3;           /* 20 */
27         u32     oscdiv1;        /* 24 */
28         u32     resv1;          /* 28 */
29         u32     bpdiv;          /* 2c */
30         u32     wakeup;         /* 30 */
31         u32     resv2;
32         u32     cmd;            /* 38 */
33         u32     stat;           /* 3c */
34         u32     alnctl;         /* 40 */
35         u32     dchange;        /* 44 */
36         u32     cken;           /* 48 */
37         u32     ckstat;         /* 4c */
38         u32     systat;         /* 50 */
39         u32     ckctl;          /* 54 */
40         u32     resv3[2];
41         u32     div4;           /* 60 */
42         u32     div5;           /* 64 */
43         u32     div6;           /* 68 */
44         u32     div7;           /* 6c */
45         u32     div8;           /* 70 */
46         u32     div9;           /* 74 */
47         u32     div10;          /* 78 */
48         u32     div11;          /* 7c */
49         u32     div12;          /* 80 */
50 };
51
52 static struct pllctl_regs *pllctl_regs[] = {
53         (struct pllctl_regs *)(KS2_CLOCK_BASE + 0x100)
54 };
55
56 #define pllctl_reg(pll, reg)            (&(pllctl_regs[pll]->reg))
57 #define pllctl_reg_read(pll, reg)       __raw_readl(pllctl_reg(pll, reg))
58 #define pllctl_reg_write(pll, reg, val) __raw_writel(val, pllctl_reg(pll, reg))
59
60 #define pllctl_reg_rmw(pll, reg, mask, val) \
61         pllctl_reg_write(pll, reg, \
62                 (pllctl_reg_read(pll, reg) & ~(mask)) | val)
63
64 #define pllctl_reg_setbits(pll, reg, mask) \
65         pllctl_reg_rmw(pll, reg, 0, mask)
66
67 #define pllctl_reg_clrbits(pll, reg, mask) \
68         pllctl_reg_rmw(pll, reg, mask, 0)
69
70 #define pll0div_read(N) ((pllctl_reg_read(CORE_PLL, div##N) & 0xff) + 1)
71
72 #define PLLCTL_BYPASS           BIT(23)
73 #define PLL_PLLRST              BIT(14)
74 #define PLLCTL_PAPLL            BIT(13)
75 #define PLLCTL_CLKMODE          BIT(8)
76 #define PLLCTL_PLLSELB          BIT(7)
77 #define PLLCTL_ENSAT            BIT(6)
78 #define PLLCTL_PLLENSRC         BIT(5)
79 #define PLLCTL_PLLDIS           BIT(4)
80 #define PLLCTL_PLLRST           BIT(3)
81 #define PLLCTL_PLLPWRDN         BIT(1)
82 #define PLLCTL_PLLEN            BIT(0)
83 #define PLLSTAT_GO              BIT(0)
84
85 #define MAIN_ENSAT_OFFSET       6
86
87 #define PLLDIV_ENABLE           BIT(15)
88
89 #define PLL_DIV_MASK            0x3f
90 #define PLL_MULT_MASK           0x1fff
91 #define PLL_MULT_SHIFT          6
92 #define PLLM_MULT_HI_MASK       0x7f
93 #define PLLM_MULT_HI_SHIFT      12
94 #define PLLM_MULT_HI_SMASK      (PLLM_MULT_HI_MASK << PLLM_MULT_HI_SHIFT)
95 #define PLLM_MULT_LO_MASK       0x3f
96 #define PLL_CLKOD_MASK          0xf
97 #define PLL_CLKOD_SHIFT         19
98 #define PLL_CLKOD_SMASK         (PLL_CLKOD_MASK << PLL_CLKOD_SHIFT)
99 #define PLL_BWADJ_LO_MASK       0xff
100 #define PLL_BWADJ_LO_SHIFT      24
101 #define PLL_BWADJ_LO_SMASK      (PLL_BWADJ_LO_MASK << PLL_BWADJ_LO_SHIFT)
102 #define PLL_BWADJ_HI_MASK       0xf
103
104 /* PLLCTL Bits */
105 #define PLLCTL_PLLENSRC_SHIF    5
106 #define PLLCTL_PLLENSRC_MASK    BIT(5)
107 #define PLLCTL_PLLRST_SHIFT     3
108 #define PLLCTL_PLLRST_MASK      BIT(3)
109 #define PLLCTL_PLLPWRDN_SHIFT   1
110 #define PLLCTL_PLLPWRDN_MASK    BIT(1)
111 #define PLLCTL_PLLEN_SHIFT      0
112 #define PLLCTL_PLLEN_MASK       BIT(0)
113
114 /* SECCTL Bits */
115 #define SECCTL_BYPASS_SHIFT     23
116 #define SECCTL_BYPASS_MASK      BIT(23)
117 #define SECCTL_OP_DIV_SHIFT     19
118 #define SECCTL_OP_DIV_MASK      (0xf << 19)
119
120 /* PLLM Bits */
121 #define PLLM_MULT_LO_SHIFT      0
122 #define PLLM_MULT_LO_MASK       0x3f
123 #define PLLM_MULT_LO_BITS       6
124
125 /* PLLDIVn Bits */
126 #define PLLDIV_ENABLE_SHIFT     15
127 #define PLLDIV_ENABLE_MASK      BIT(15)
128 #define PLLDIV_RATIO_SHIFT      0x0
129 #define PLLDIV_RATIO_MASK       0xff
130 #define PLLDIV_MAX              16
131
132 /* PLLCMD Bits */
133 #define PLLCMD_GOSET_SHIFT      0
134 #define PLLCMD_GOSET_MASK       BIT(0)
135
136 /* PLLSTAT Bits */
137 #define PLLSTAT_GOSTAT_SHIFT    0
138 #define PLLSTAT_GOSTAT_MASK     BIT(0)
139
140 /* Device Config PLLCTL0 */
141 #define CFG_PLLCTL0_BWADJ_SHIFT         24
142 #define CFG_PLLCTL0_BWADJ_MASK          (0xff << 24)
143 #define CFG_PLLCTL0_BWADJ_BITS          8
144 #define CFG_PLLCTL0_BYPASS_SHIFT        23
145 #define CFG_PLLCTL0_BYPASS_MASK         BIT(23)
146 #define CFG_PLLCTL0_CLKOD_SHIFT         19
147 #define CFG_PLLCTL0_CLKOD_MASK          (0xf << 19)
148 #define CFG_PLLCTL0_PLLM_HI_SHIFT       12
149 #define CFG_PLLCTL0_PLLM_HI_MASK        (0x7f << 12)
150 #define CFG_PLLCTL0_PLLM_SHIFT          6
151 #define CFG_PLLCTL0_PLLM_MASK           (0x1fff << 6)
152 #define CFG_PLLCTL0_PLLD_SHIFT          0
153 #define CFG_PLLCTL0_PLLD_MASK           0x3f
154
155 /* Device Config PLLCTL1 */
156 #define CFG_PLLCTL1_RST_SHIFT   14
157 #define CFG_PLLCTL1_RST_MASK    BIT(14)
158 #define CFG_PLLCTL1_PAPLL_SHIFT 13
159 #define CFG_PLLCTL1_PAPLL_MASK  BIT(13)
160 #define CFG_PLLCTL1_ENSAT_SHIFT 6
161 #define CFG_PLLCTL1_ENSAT_MASK  BIT(6)
162 #define CFG_PLLCTL1_BWADJ_SHIFT 0
163 #define CFG_PLLCTL1_BWADJ_MASK  0xf
164
165 #define MISC_CTL1_ARM_PLL_EN    BIT(13)
166
167 #endif  /* _CLOCK_DEFS_H_ */