karo: tx6: use _LP voltage settings for low power mode voltages
authorLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Fri, 25 Apr 2014 11:24:18 +0000 (13:24 +0200)
committerLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Fri, 25 Apr 2014 11:24:18 +0000 (13:24 +0200)
commit40707042a17865c86a6f3930ace9d80b970ede9e
tree6d2800edfe738a0c03bc796141e16967f3f573b4
parent948f8314b4ae4139b064db798ce8831fa53c8ddc
karo: tx6: use _LP voltage settings for low power mode voltages
board/karo/tx6/tx6qdl.c