karo: tx6: change CONFIG_SYS_TEXT_BASE to accomodate boards with less than 256MiB...
[karo-tx-uboot.git] / board / karo / tx6 / tx6-1020.c
2015-01-09 Lothar Waßmannkaro: tx6: factor out PMIC initialization
2014-06-30 Lothar Waßmannboard: karo: make vbus-supply property name depend...
2014-05-14 Lothar WaßmannMerge branch 'tx28-bugfix'
2014-04-25 Lothar Waßmannkaro: tx6: Finalize support for TX6Q-1020
2014-04-25 Lothar Waßmannkaro: tx6-1020: set DDR voltage to 1.5V
2014-03-05 Lothar WaßmannMerge branch 'tx48-devel' into uboot-merge
2014-03-05 Lothar Waßmannkaro: tx6: add support for TX6-V2 (eMMC)
2014-03-04 Lothar Waßmannkaro: tx6: add support for TX6-V2 (eMMC)