linux-nanaopi: Move to ARMWorks git, update to latest revision
[meta-nanopi.git] / recipes-kernel /
2017-09-17 Florian Boorlinux-nanaopi: Move to ARMWorks git, update to latest...
2015-08-27 Florian Boorlinux-nanopi: add kernel for nanopi