f44cf67849c2b221564d994ba839738206dda0b2
[karo-tx-uboot.git] / arch / arm / include / asm / arch-at91 / at91_spi.h
1 /*
2  * [origin: Linux kernel include/asm-arm/arch-at91/at91_spi.h]
3  *
4  * Copyright (C) 2005 Ivan Kokshaysky
5  * Copyright (C) SAN People
6  *
7  * Serial Peripheral Interface (SPI) registers.
8  * Based on AT91RM9200 datasheet revision E.
9  *
10  * SPDX-License-Identifier:     GPL-2.0+
11  */
12
13 #ifndef AT91_SPI_H
14 #define AT91_SPI_H
15
16 #include <asm/arch/at91_pdc.h>
17
18 typedef struct at91_spi {
19         u32             cr;             /* 0x00 Control Register */
20         u32             mr;             /* 0x04 Mode Register */
21         u32             rdr;            /* 0x08 Receive Data Register */
22         u32             tdr;            /* 0x0C Transmit Data Register */
23         u32             sr;             /* 0x10 Status Register */
24         u32             ier;            /* 0x14 Interrupt Enable Register */
25         u32             idr;            /* 0x18 Interrupt Disable Register */
26         u32             imr;            /* 0x1C Interrupt Mask Register */
27         u32             reserve1[4];
28         u32             csr[4];         /* 0x30 Chip Select Register 0-3 */
29         u32             reserve2[48];
30         at91_pdc_t      pdc;
31 } at91_spi_t;
32
33 #ifdef CONFIG_ATMEL_LEGACY
34
35 #define AT91_SPI_CR                     0x00            /* Control Register */
36 #define         AT91_SPI_SPIEN          (1 <<  0)               /* SPI Enable */
37 #define         AT91_SPI_SPIDIS         (1 <<  1)               /* SPI Disable */
38 #define         AT91_SPI_SWRST          (1 <<  7)               /* SPI Software Reset */
39 #define         AT91_SPI_LASTXFER       (1 << 24)               /* Last Transfer [SAM9261 only] */
40
41 #define AT91_SPI_MR                     0x04            /* Mode Register */
42 #define         AT91_SPI_MSTR           (1    <<  0)            /* Master/Slave Mode */
43 #define         AT91_SPI_PS             (1    <<  1)            /* Peripheral Select */
44 #define                 AT91_SPI_PS_FIXED       (0 << 1)
45 #define                 AT91_SPI_PS_VARIABLE    (1 << 1)
46 #define         AT91_SPI_PCSDEC         (1    <<  2)            /* Chip Select Decode */
47 #define         AT91_SPI_DIV32          (1    <<  3)            /* Clock Selection [AT91RM9200 only] */
48 #define         AT91_SPI_MODFDIS        (1    <<  4)            /* Mode Fault Detection */
49 #define         AT91_SPI_LLB            (1    <<  7)            /* Local Loopback Enable */
50 #define         AT91_SPI_PCS            (0xf  << 16)            /* Peripheral Chip Select */
51 #define         AT91_SPI_DLYBCS         (0xff << 24)            /* Delay Between Chip Selects */
52
53 #define AT91_SPI_RDR            0x08                    /* Receive Data Register */
54 #define         AT91_SPI_RD             (0xffff <<  0)          /* Receive Data */
55 #define         AT91_SPI_PCS            (0xf    << 16)          /* Peripheral Chip Select */
56
57 #define AT91_SPI_TDR            0x0c                    /* Transmit Data Register */
58 #define         AT91_SPI_TD             (0xffff <<  0)          /* Transmit Data */
59 #define         AT91_SPI_PCS            (0xf    << 16)          /* Peripheral Chip Select */
60 #define         AT91_SPI_LASTXFER       (1      << 24)          /* Last Transfer [SAM9261 only] */
61
62 #define AT91_SPI_SR             0x10                    /* Status Register */
63 #define         AT91_SPI_RDRF           (1 <<  0)               /* Receive Data Register Full */
64 #define         AT91_SPI_TDRE           (1 <<  1)               /* Transmit Data Register Full */
65 #define         AT91_SPI_MODF           (1 <<  2)               /* Mode Fault Error */
66 #define         AT91_SPI_OVRES          (1 <<  3)               /* Overrun Error Status */
67 #define         AT91_SPI_ENDRX          (1 <<  4)               /* End of RX buffer */
68 #define         AT91_SPI_ENDTX          (1 <<  5)               /* End of TX buffer */
69 #define         AT91_SPI_RXBUFF         (1 <<  6)               /* RX Buffer Full */
70 #define         AT91_SPI_TXBUFE         (1 <<  7)               /* TX Buffer Empty */
71 #define         AT91_SPI_NSSR           (1 <<  8)               /* NSS Rising [SAM9261 only] */
72 #define         AT91_SPI_TXEMPTY        (1 <<  9)               /* Transmission Register Empty [SAM9261 only] */
73 #define         AT91_SPI_SPIENS         (1 << 16)               /* SPI Enable Status */
74
75 #define AT91_SPI_IER            0x14                    /* Interrupt Enable Register */
76 #define AT91_SPI_IDR            0x18                    /* Interrupt Disable Register */
77 #define AT91_SPI_IMR            0x1c                    /* Interrupt Mask Register */
78
79 #define AT91_SPI_CSR(n)         (0x30 + ((n) * 4))      /* Chip Select Registers 0-3 */
80 #define         AT91_SPI_CPOL           (1    <<  0)            /* Clock Polarity */
81 #define         AT91_SPI_NCPHA          (1    <<  1)            /* Clock Phase */
82 #define         AT91_SPI_CSAAT          (1    <<  3)            /* Chip Select Active After Transfer [SAM9261 only] */
83 #define         AT91_SPI_BITS           (0xf  <<  4)            /* Bits Per Transfer */
84 #define                 AT91_SPI_BITS_8         (0 << 4)
85 #define                 AT91_SPI_BITS_9         (1 << 4)
86 #define                 AT91_SPI_BITS_10        (2 << 4)
87 #define                 AT91_SPI_BITS_11        (3 << 4)
88 #define                 AT91_SPI_BITS_12        (4 << 4)
89 #define                 AT91_SPI_BITS_13        (5 << 4)
90 #define                 AT91_SPI_BITS_14        (6 << 4)
91 #define                 AT91_SPI_BITS_15        (7 << 4)
92 #define                 AT91_SPI_BITS_16        (8 << 4)
93 #define         AT91_SPI_SCBR           (0xff <<  8)            /* Serial Clock Baud Rate */
94 #define         AT91_SPI_DLYBS          (0xff << 16)            /* Delay before SPCK */
95 #define         AT91_SPI_DLYBCT         (0xff << 24)            /* Delay between Consecutive Transfers */
96
97 #define AT91_SPI_RPR            0x0100                  /* Receive Pointer Register */
98
99 #define AT91_SPI_RCR            0x0104                  /* Receive Counter Register */
100
101 #define AT91_SPI_TPR            0x0108                  /* Transmit Pointer Register */
102
103 #define AT91_SPI_TCR            0x010c                  /* Transmit Counter Register */
104
105 #define AT91_SPI_RNPR           0x0110                  /* Receive Next Pointer Register */
106
107 #define AT91_SPI_RNCR           0x0114                  /* Receive Next Counter Register */
108
109 #define AT91_SPI_TNPR           0x0118                  /* Transmit Next Pointer Register */
110
111 #define AT91_SPI_TNCR           0x011c                  /* Transmit Next Counter Register */
112
113 #define AT91_SPI_PTCR           0x0120                  /* PDC Transfer Control Register */
114 #define         AT91_SPI_RXTEN          (0x1 << 0)              /* Receiver Transfer Enable */
115 #define         AT91_SPI_RXTDIS         (0x1 << 1)              /* Receiver Transfer Disable */
116 #define         AT91_SPI_TXTEN          (0x1 << 8)              /* Transmitter Transfer Enable */
117 #define         AT91_SPI_TXTDIS         (0x1 << 9)              /* Transmitter Transfer Disable */
118
119 #define AT91_SPI_PTSR           0x0124                  /* PDC Transfer Status Register */
120
121 #endif /* CONFIG_AT91_LEGACY */
122
123 #endif