karo: tx53: don't write u-boot image with WITH_DROP_FFS
authorLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Thu, 18 Feb 2016 15:22:15 +0000 (16:22 +0100)
committerLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Thu, 18 Feb 2016 15:22:15 +0000 (16:22 +0100)
commit28a003f0acf56139fa2d355d1ef7f8fc17ea177f
tree402bfcca9a1d0efab8e2626f3f73b425801d301f
parent7e8b48898a6b2f9ccaa8163be6102da4f6c0b3c0
karo: tx53: don't write u-boot image with WITH_DROP_FFS
board/karo/tx53/flash.c