karo: tx6: use GP1 fuse for MIPI variant detection KARO-TX6Q-1230_2017-01-04
authorLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Wed, 4 Jan 2017 08:55:52 +0000 (09:55 +0100)
committerLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Wed, 4 Jan 2017 08:55:52 +0000 (09:55 +0100)
commit5205b43fb14e1dd7213793b856a988a12a3eddb6
treea8159c1dac6b550859c541478ec0bec001986017
parent4020142a5e0d4b2fa05289bba247a8d592b56fbf
karo: tx6: use GP1 fuse for MIPI variant detection
board/karo/tx6/tx6qdl.c