karo: tx6s: add NAND support
authorLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Fri, 21 Aug 2015 14:00:29 +0000 (16:00 +0200)
committerLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Fri, 21 Aug 2015 14:00:29 +0000 (16:00 +0200)
commit53d8c76febb3ac2991701d5acc17f14c5049c609
treeeac3c53acbe804f29ed26181f7ea43a6e8e2c6a1
parent98cac97cdb12b9bff33b3c0796d905d32a9d6a2c
karo: tx6s: add NAND support
configs/tx6s-8034_defconfig
configs/tx6s-8034_mfg_defconfig
configs/tx6s-8034_noenv_defconfig