karo: tx28: use symbolic name for can transceiver enable GPIO
authorLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Fri, 9 Jan 2015 10:49:49 +0000 (11:49 +0100)
committerLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Fri, 9 Jan 2015 12:08:01 +0000 (13:08 +0100)
commit6b8c8ada27479b92c52ee2770edcbca49ad6c858
treed52a44f8f11f53facd97030448d9961ce7da3896
parentce871305d9abd56da2d4ab335a472c65f1639ca2
karo: tx28: use symbolic name for can transceiver enable GPIO
board/karo/tx28/tx28.c