karo: tx51: use .error asm instruction to print error message if DCD is too large
authorLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Fri, 8 Aug 2014 12:40:50 +0000 (14:40 +0200)
committerLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Fri, 8 Aug 2014 12:40:50 +0000 (14:40 +0200)
commitb1e6c92bd4846148bc9e8b34a6a45b5e0d959b50
tree80be80211f53dd77415694372f50d77fcc11d08d
parent4957ae8bb07f34b1d22270f3bf8a033b6442993e
karo: tx51: use .error asm instruction to print error message if DCD is too large
board/karo/tx51/lowlevel_init.S