karo: use lldiv() for 64bit division
authorLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Tue, 22 Sep 2015 11:56:37 +0000 (13:56 +0200)
committerLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Tue, 22 Sep 2015 11:56:37 +0000 (13:56 +0200)
commitffa2038407d1dc610146b2e677cc16ea8838fce4
tree728107eb0135f88617183f58b61f91ced2cbf042
parent61ea5ed9f7834205aabc264d4843ab8c9afa1c3d
karo: use lldiv() for 64bit division
board/karo/tx28/flash.c
board/karo/tx53/flash.c
board/karo/tx6/flash.c
drivers/video/ipu_common.c