karo: tx6: use GP1 fuse for MIPI variant detection KARO-TX6Q-1230_2017-01-04
authorLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Wed, 4 Jan 2017 08:55:52 +0000 (09:55 +0100)
committerLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Wed, 4 Jan 2017 08:55:52 +0000 (09:55 +0100)
board/karo/tx6/tx6qdl.c

index 9a72321..bb57a79 100644 (file)
@@ -537,12 +537,11 @@ static int tx6_pmic_probe(void)
 static int tx6_mipi(void)
 {
        struct ocotp_regs *ocotp = (struct ocotp_regs *)OCOTP_BASE_ADDR;
-       struct fuse_bank5_regs *fuse = (void *)ocotp->bank[5].fuse_regs;
-       u32 pad_settings = readl(&fuse->pad_settings);
+       struct fuse_bank4_regs *fuse = (void *)ocotp->bank[4].fuse_regs;
+       u32 gp1 = readl(&fuse->gp1);
 
-       debug("Fuse pad_settings @ %p = %02x\n",
-               &fuse->pad_settings, pad_settings);
-       return !(pad_settings & 1);
+       debug("Fuse gp1 @ %p = %08x\n", &fuse->gp1, gp1);
+       return gp1 & 1;
 }
 
 int board_init(void)