karo: tx6: set 'CONFIG_ENV_IS_... appropriately for _mfg U-Boot
authorLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Mon, 24 Aug 2015 14:55:49 +0000 (16:55 +0200)
committerLothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
Mon, 24 Aug 2015 14:55:49 +0000 (16:55 +0200)
configs/tx6q-10x0_mfg_defconfig
configs/tx6s-8034_noenv_defconfig
configs/tx6s-8035_mfg_defconfig
configs/tx6u-8011_mfg_defconfig
configs/tx6u-8012_mfg_defconfig
configs/tx6u-8033_mfg_defconfig
configs/tx6u-80x0_mfg_defconfig
configs/tx6u-8111_mfg_defconfig
configs/tx6u-81x0_mfg_defconfig

index 20e3d1a..77da179 100644 (file)
@@ -21,6 +21,7 @@ CONFIG_CMD_I2C=y
 CONFIG_NAND=y
 CONFIG_NAND_MXS=y
 CONFIG_DOS_PARTITION=y
+CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
 CONFIG_FEC_MXC_PHYADDR=0
 CONFIG_MXC_OCOTP=y
 CONFIG_CMD_FUSE=y
index f507865..b9f7735 100644 (file)
@@ -14,6 +14,7 @@ CONFIG_BOOTP_DNS=y
 CONFIG_MMC=y
 CONFIG_FSL_ESDHC=y
 CONFIG_FSL_USDHC=y
+CONFIG_LCD=y
 CONFIG_NET=y
 CONFIG_NETDEVICES=y
 CONFIG_FEC_MXC=y
@@ -22,7 +23,6 @@ CONFIG_CMD_I2C=y
 CONFIG_NAND=y
 CONFIG_NAND_MXS=y
 CONFIG_DOS_PARTITION=y
-CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
 CONFIG_FEC_MXC_PHYADDR=0
 CONFIG_MXC_OCOTP=y
 CONFIG_CMD_FUSE=y
index 158c9b9..7b65289 100644 (file)
@@ -20,6 +20,7 @@ CONFIG_FEC_MXC=y
 CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
 CONFIG_CMD_I2C=y
 CONFIG_DOS_PARTITION=y
+CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
 CONFIG_FEC_MXC_PHYADDR=0
 CONFIG_MXC_OCOTP=y
 CONFIG_CMD_FUSE=y
index 5e1b5cf..d682277 100644 (file)
@@ -22,6 +22,7 @@ CONFIG_CMD_I2C=y
 CONFIG_NAND=y
 CONFIG_NAND_MXS=y
 CONFIG_DOS_PARTITION=y
+CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
 CONFIG_FEC_MXC_PHYADDR=0
 CONFIG_MXC_OCOTP=y
 CONFIG_CMD_FUSE=y
index 722b295..fba2b06 100644 (file)
@@ -22,6 +22,7 @@ CONFIG_CMD_I2C=y
 CONFIG_NAND=y
 CONFIG_NAND_MXS=y
 CONFIG_DOS_PARTITION=y
+CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
 CONFIG_FEC_MXC_PHYADDR=0
 CONFIG_MXC_OCOTP=y
 CONFIG_CMD_FUSE=y
index 4597a1d..414617e 100644 (file)
@@ -20,7 +20,7 @@ CONFIG_FEC_MXC=y
 CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
 CONFIG_CMD_I2C=y
 CONFIG_DOS_PARTITION=y
-CONFIG_ENV_IS_NOWHERE=y
+CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
 CONFIG_FEC_MXC_PHYADDR=0
 CONFIG_MXC_OCOTP=y
 CONFIG_CMD_FUSE=y
index 939016e..bb825fb 100644 (file)
@@ -21,6 +21,7 @@ CONFIG_CMD_I2C=y
 CONFIG_NAND=y
 CONFIG_NAND_MXS=y
 CONFIG_DOS_PARTITION=y
+CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
 CONFIG_FEC_MXC_PHYADDR=0
 CONFIG_MXC_OCOTP=y
 CONFIG_CMD_FUSE=y
index 91770aa..428ed2a 100644 (file)
@@ -22,6 +22,7 @@ CONFIG_CMD_I2C=y
 CONFIG_NAND=y
 CONFIG_NAND_MXS=y
 CONFIG_DOS_PARTITION=y
+CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
 CONFIG_FEC_MXC_PHYADDR=0
 CONFIG_MXC_OCOTP=y
 CONFIG_CMD_FUSE=y
index b9b4bde..74e5289 100644 (file)
@@ -22,6 +22,7 @@ CONFIG_CMD_I2C=y
 CONFIG_NAND=y
 CONFIG_NAND_MXS=y
 CONFIG_DOS_PARTITION=y
+CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
 CONFIG_FEC_MXC_PHYADDR=0
 CONFIG_MXC_OCOTP=y
 CONFIG_CMD_FUSE=y