Merge branch 'karo-tx-uboot' into kc-merge
[karo-tx-uboot.git] / board / karo / tx51 / Makefile
2015-08-24 Lothar WaßmannMerge branch 'karo-tx-uboot' into kc-merge
2015-03-09 Lothar Waßmannupdate to 2015.04-rc1
2015-03-04 Lothar Waßmannkaro: merge with Ka-Ro specific tree for secure boot...
2013-08-21 Lothar Waßmannmerged tx6dl-devel into denx master branch
2013-04-22 Lothar WaßmannTX6 Release 2013-04-22
2012-10-24 Lothar WaßmannKa-Ro TX U-Boot Release 2012-10-24 KARO-2012-10-24
2012-10-24 Lothar WaßmannUnified codebase for TX28, TX48, TX51, TX53